Emission and Safety | נתוני צריכת דלק, זיהום אוויר ואבזור בטיחותי
נתוני צריכת דלק, זיהום אוויר ואבזור בטיחותי

Lynk & Co 01

Lynk & Co הינה מיזם משותף של וולוו ו-Geely. הדגם פותח במרכז הפיתוח בשוודיה, הינו בעל פלטפורמת CMA ומנוע VEA שפותחו על ידי וולוו. הדגם מיוצר בסין.

נתוני צריכת החשמל וטווח הנסיעה החשמלית המתפרסמים ע"פ הדין לפי בדיקות המעבדה. צריכת החשמל וטווח הנסיעה החשמלית בפועל מושפעים, בין היתר, מתנאי הדרך, מזג האוויר, תחזוקת הרכב, הרגלי הטעינה וממאפייני הנהיגה. קיבולת הסוללה וביצועיה ברכב חשמלי מצטמצמים לאורך הזמן ובהתאם לשימוש.

נתוני צריכת הדלק מתפרסמים ע"פ הדין לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

אחריות לרכב תחל מתאריך מסירת הרכב ללקוח הראשון ותימשך 4 שנים או 100,000 ק"מ (הקודם מבניהם). אחריות למצבר המתח הגבוה, המנוע החשמלי וממיר המתחים תחל מתאריך מסירת הרכב ללקוח הראשון ותימשך 8 שנים או 150,000 ק"מ (הקודם מבניהם). בכפוף לתעודת האחריות.

אבזור בטיחותי

קוד דגם תיאור הדגם רמת האבזור הבטיחותי
5 Lynk & Co 01 4
רמת האבזור הבטיחותי
 • רמת בטיחות
  גבוהה
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • רמת בטיחות
  נמוכה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב

 • 7 כריות אויר
 • זיהוי "שטח מת"
 • X מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
 • מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 • X מערכת אקטיבית למניעות התנגשות צד בשטח מת
 • בקרת שיוט אדפטיבית או ACC
 • בלימה אוטומטית בעת סכנת התנגשות מלפנים
 • X בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
 • בקרת מהירות חכמה )ISA - )הרחבה של מערכת זיהוי תמרורים
 • מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
 • מערכת מתקדמת לבלימה בזיהוי הולכי רגל ודו גלגלי
 • X הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול

מקרא

 • מערכת מותקנת בדגם הרכב
 • X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

צריכת דלק ונתוני זיהום אויר

דגם צריכת דלק משולבת
(ליטר ל 100 ק"מ)
WLTP
צריכת חשמל
(קוט"ש/100 ק"מ)
WLTP
טווח נסיעה חשמלית משולבת (ק"מ)
WLTP
דרגת זיהום אוויר
Lynk & Co 01 PHEV 1.0 18.5 75 1

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
 • זיהום
  מירבי
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • זיהום
  מזערי

‏* 715/2007EC נתוני היצרן על-פי בדיקת מעבדה תקן

** המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי

בפרסומת), התשס”ט 2009.

טופס נסיעת מבחן

Swedish Premium with a Twist

רוצים לחוות את פרימיום החדש? לדור חדש כבר עכשיו,
לתאום דיגיטלי לחץ כאן

משאירים פרטים ואנחנו כבר נתקשר. מבטיחים.

אני מסכים לקבל מ"מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ ו/או מי מטעמה הצעות שיווקיות ביחס למוצרי החברה וזאת בכל אמצעי, לרבות באמצעות SMS, אימייל או שיחה לטלפון שלי

פרטים אישיים שתמסור ישמשו את "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ וכן חברות בקבוצת מאיר אשר להן מטרות דומות, עבור כל עניין הקשור והנלווה לרכישת מוצריה ושירותיה, לרבות לצורך ניהול וייעול השירות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיקה, עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מטרות אלו מובהר כי אין חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך