Lynk & Co 01
בהצעת מימון

ללא תשלום מקדמה

החל מ *60x ₪2,799 חודשים

* כפוף לתשלום בסוף תקופה

קרוסאובר עם עיצוב ייחודי מסובב מבטים, יחידת
הנעה פלאג-אין הייבריד מתקדמת עם 261 כ”ס,
טווח נסיעה חשמלי של 75 ק”מ ורמת גימור גימור אחת
שיש בה הכל. ממש הכל.


רמת איבזור בטיחותי4 דרג זיהום1 לפרטים :Lynk & Co
הלוואה לרכישת 01 Lynk&Co ללקוחות פרטיים בלבד וללא טרייד אין. הלוואה בסך כולל של 242,900 ₪ לתקופה של 60 חודשים, בריבית 5.96% צמודה למדד המחירים לצרכן במסלול משולב שפיצר ובלון (בלון בסוף התקופה בסך 131,899 ₪ צמוד למדד). תשלום חודשי החל מ- 2,799 ₪. התשלום החודשי הנ"ל ותשלום רכיב הבלון עשויים להשתנות במהלך תקופת ההלוואה בהתאם לשינוי במדד. ההלוואה כפופה לאישור הגורם המממן ותנאיה המחייבים יפורטו בהסכם הלוואה שייחתם (ככל שייחתם) בין הלקוח לגורם המממן. ההלוואה אינה כוללת אגרת רישוי החל מהשנה הראשונה בסך 3,693  ₪ ואינה כוללת אבזור ומיגון. "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ לא תהיה צד להסכם ההלוואה ולא תישא בכל אחריות שהיא כלפי הלקוח בקשר עם הסכם ההלוואה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המבצע עד 30.04.24. אין כפל הטבות. התמונות להמחשה בלבד.

Swedish Premium
with a Twist

לתאום נסיעת מבחן לתאום פגישת יעוץ

או משאירים פרטים ואנחנו כבר נתקשר. מבטיחים.

אני מסכים לקבל מ"מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ ו/או מי מטעמה הצעות שיווקיות ביחס למוצרי החברה וזאת בכל אמצעי, לרבות באמצעות SMS, אימייל או שיחה לטלפון שלי

הבהרה: המפרטים, המאפיינים, האפשרויות והמחירים המוצגים באתר זה הינם להמחשה בלבד ואינם בהכרח משקפים את המפרטים, המאפיינים, האפשרויות והמחירים המוצעים עלי ידי "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ ("מאיר"). מאיר תהיה מחויבת אך ורק להזמנת רכב שתיערך בינה לבין הלקוח ולתנאים הקבועים בה. הצבעים, העיצובים והתמונות המוצגים באתר זה עלולים לייצג באופן לא מדויק את הרכב ועל כן מוצע לבקר באחת מסוכנויות המכירה המורשות של מאיר על מנת להתרשם מהרכב. דרגת זיהום האוויר, נתוני צריכת החשמל ורמת האבזור הבטיחותי המוצגים בעמוד זה ("נתוני הצריכה והבטיחות") מייצגים את מאפייני הרכבים המוצגים בעמוד זה בלבד ואינם בהכרח מייצגים את מאפייני הרכבים המיובאים בפועל על ידי מאיר לישראל. ככל שקיים פער בין נתוני הצריכה והבטיחות המוצגים בעמוד זה לבין נתונים אחרים המוצגים על ידי מאיר, יגברו הנתונים האחרים. מובהר כי אופציות, תוספות ואביזרים נוספים הקיימים באתר זה ואשר נבחרו על ידך עשויים להשפיע על נתוני הצריכה והבטיחות ויתכן שאלה לא נלקחו בחשבון לצורך החישובים המוצגים באתר.

טופס נסיעת מבחן

Swedish Premium with a Twist

רוצים לחוות את פרימיום החדש? לדור חדש כבר עכשיו,
לתאום דיגיטלי לחץ כאן

משאירים פרטים ואנחנו כבר נתקשר. מבטיחים.

אני מסכים לקבל מ"מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ ו/או מי מטעמה הצעות שיווקיות ביחס למוצרי החברה וזאת בכל אמצעי, לרבות באמצעות SMS, אימייל או שיחה לטלפון שלי

פרטים אישיים שתמסור ישמשו את "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ וכן חברות בקבוצת מאיר אשר להן מטרות דומות, עבור כל עניין הקשור והנלווה לרכישת מוצריה ושירותיה, לרבות לצורך ניהול וייעול השירות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיקה, עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מטרות אלו מובהר כי אין חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך